Byggeri med omtanke

Ungdomsboliger på Frederiksberg

Vi er i gang med projekteringen af 56 ungdomsboliger på Grundtvigs Sidevej. 

Værelserne er udlejet til Københavns Universitet (KU) og skal anvendes til beboelse for udenlandske studerende.

Lokalplaner blev vedtaget i juni 2015, og nedrivning af de eksisterende bygninger påbegyndes i oktober 2015.

Byggeriet indpasses og afslutter Grundtvigs Sidevej på en arkitektonisk, harmonisk måde og det grønne tema med beplantning på facader og i gårdrum vil danne en glidende overgang til campusområdets parker og haver.

Selve byggeriet forventes opstartet i begyndelsen af 2016 og skal stå færdigt ét år senere.

Den 01.08.2015

 
Referencer