Byggeri med omtanke

Nyt domicil til EG A/S i Ballerup

Vi har indgået aftale med it-virksomheden EG A/S om opførsel af 5.100 m2 kontorbygning på Lautrupvang 18-24 i Ballerup.

Byggeriet er en vinkelformet bygning i 5 etager med mørke, profilerede sandwichfacader og 1 etages glasbeklædt bygning i forbindelse med en grøn ankomstplads.

Stueetagen indrettes med kantine og mødefaciliteter, mens de øvrige etager åbner mulighed for en fleksibel indretning. Placering af møde- og stillerum samt supportfunktioner skaber naturlige inddelinger af kontorområderne for de 300 medarbejdere.

Byggeriet skal være klar til indflytning 1. juli 2017. 

Den 25.07.2016

 
Referencer