Byggeri med omtanke

Novo Nordisk A/S bliver nabo til NNE – Pharmaplan

Den 15. august 2007 indgik Akticon Erhvervsbyggeri A/S og Novo Nordisk A/S aftale om leje og opførsel af 19.200 m2 kontorbyggeri på hjørnet af Vandtårnsvej og Gladsaxe Møllevej i Søborg.

Domicilet er en 4-etagers karrébebyggelse opbygget omkring et indeliggende atrium med åben forbindelse til kontoretagerne på alle fire sider.

Atriet indeholder de mere udadvendte funktioner som kantine, cafe, mødecenter og uformelle samlingssteder og er sammen med trapperne omdrejningscentret i bygningen.

De sammenhængende kontoretager åbner mulighed for en fleksibel indretning og placering af møde-/stillerum og supportfunktioner skaber naturlige inddelinger af kontorområderne for de 750 arbejdspladser.

Byggeriet skal være klar til indflytning 1. juni 2009.

PLH arkitekter A/S har også tegnet dette domicil som er inspireret naboejendommen NNE-Pharmaplan.

COWI A/S og Rådgivende Ingeniører Erik Pedersen A/S er rådgivende ingeniører på byggeriet.


<- Tilbage

Den 15.10.2007

 
Referencer